กล้องวงจรปิด

   
ราคาขายพร้อมติดตั้ง
จำนวนกล้อง DVR 4 Channel DVR 8 Channel DVR 16 Channel
1 ตัว      
2 ตัว      
3 ตัว      
4 ตัว      
5 ตัว -    
6 ตัว -    
7 ตัว -    
8 ตัว -    
9 ตัว - -  
10 ตัว - -  
11 ตัว - -  
12 ตัว - -  
13 ตัว - -  
14 ตัว - -  
15 ตัว - -  
16 ตัว - -