ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับร้าน
dot
bulletติดต่อเรา
bulletที่อยู่ / แผนที่ร้าน
dot
ดาวเทียมเบื้องต้น
dot
bulletเรื่องของดาวเทียม
bulletส่วนประกอบของจานดาวเทียม
bulletส่วนประกอบของดาวเทียม
bulletปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบกับดาวเทียม
bulletมารู้จักกับดาวเทียม Thaicom
bulletคนไทยผู้ใช้ดาวเทียมควรรู้
bulletผลงานการติดตั้ง
bulletรูปแบบการติดตั้ง
bulletวิธีการเลือกชุดจานดาวเทียม
dot
การรับประกันสินค้าและบริการ
dot
bulletพื้นที่ให้บริการ
bulletการรับประกันสินค้า /บริการ
dot
เสาอากาศทีวีดิจิตอล
dot
bulletเสาอากาศทีวีดิจิตอล งานบ้าน
dot
สินค้าจานดาวเทียมแยกตามยี่ห้อ
dot
bulletชุดจานดาวเทียม PSI
bulletชุดจานดาวเทียม IPM
bulletชุดจานดาวเทียม GMMZ
bulletชุดจานดาวเทียม TrueVision
dot
สินค้าจานดาวเทียมแยกตามระบบ
dot
bulletฟรีทีวีไทย ระบบ C-Band
bulletฟรีทีวีไทย ระบบ KU-Band
dot
ชุดจานดาวเทียมงานระบบ
dot
bulletรวมชุดจานดาวเทียมงานระบบ
bulletชุดงานระบบ LEOTECH
bulletงานระบบดูอิสระ L Band
dot
กล้องวงจรปิด
dot
bulletกล้องวงจรปิด Hikvision 720P
bulletกล้องวงจรปิด Hikvision 1080P
dot
ช่องรายการแยกตามดาวเทียม
dot
bulletอัพเดทรายการจากตารางความถี่
bulletฟรีทีวีไทย Thaicom 5 C Band
bulletฟรีทีวีไทย Thaicom 2/5 KU Band
bulletฟรีทีวีไทย NSS6 KU Band (ASTV)
bulletฟรีทีวี AsiaSat 3S C Band
bulletฟรีทีวีจีน Chinasat 6B C Band
การเพิ่มจุดรับชม

กรณีมีจานอยู่แล้วต้องการเพิ่มจุดรับชมถัดไป

เพิ่มจุดที่ 2 ซื้ออุปกรณ์พร้อมเครื่อง

1. เปลี่ยนหัวรับสัญญาณ เป็น Twin หรือ LNB C2

หัวละ 700

2. เครื่องรับสัญญาณ (แล้วแต่รุ่น)

 

เพิ่มจุดที่ 3 ซื้ออุปกรณ์พร้อมเครื่่อง

***ควรเลือก Multiswitch ให้ครบคลุมจุดรับชมทั้งหมดเพื่อไม่ต้องซื้อใหม่ในภายหลัง***

1. เครื่องรับสัญญาณ (แล้วแต่รุ่น)

 

2. สวิตส์ตัดต่อ

 

     2.1 สำหรับดาวเทียมดวงเดียว

 

           Multiswitch 2x4________________

700

           Multiswitch 2x8________________

1,000

           Multiswitch 2x10_______________

1,500

           Multiswitch 2x12_______________

1,500

           Multiswitch 2x16_______________

2,000

           Multiswitch 2x24_______________

2,500

           Multiswitch 2x32_______________

3,000

     2.2 สำหรับดาวเทียม 2 ดวง

 

           Multiswitch 4x4________________

1,500

           Multiswitch 4x8________________

2,500

           Multiswitch 5x12_______________

3,500

           Multiswitch 5x16_______________

4,000

           Multiswitch 5x24_______________

4,500

           Multiswitch 5x32_______________

5,000

     2.3 สำหรับดาวเทียม 3 ดวง

 

           Multiswitch 6x6________________

2,500

           Multiswitch 6x8________________

3,000

     2.4 สำหรับดาวเทียม 4 ดวง

 

           Multiswitch 9x6________________

3,000

           Multiswitch 9x12_______________

4,000

           Multiswitch 9x16_______________

4,500

           Multiswitch 9x24_______________

5,000

           Multiswitch 9x32_______________

5,500

จุดที่ 4 เป็นต้นไปซื้อเฉพาะเครื่องรับสัญญาณ

ราคาเครื่องรับสัญญาณ (Receiver)

ฟรีสาย RG6 30 เมตรต่อเครื่อง

ใช้ได้ทั้งจานทึบและจานตะแกรง

Receiver OKX จาก PSI

Receiver S2HD จาก PSI

OKX

S2HD

1,300.-

1,600.-

_______________________________________________

Receiver TrueHD

GMMZHDSlim

True HD

1,800.-

2,200.-

_______________________________________________

IPM UP SD

IPM UP HD

1,490.-

1,890.-

_______________________________________________

Receiver IPMHDPro3

 

IPMHDPro3

 

2,490.-

 

_______________________________________________

 

 

 

 

กรณีซื้ออุปกรณ์ มีเครื่องรับสัญญาณอยู่แล้ว

ชุดหน้าจานพร้อมหัวรับสัญญาณ ฟรีสาย RG6 30 เมตร

หน้าจาน 60 ซม. _______________________________

1,800


หน้าจาน 75 ซม. _______________________________

2,000

หน้าจาน 1.50 ม. _______________________________

2,500

หน้าจาน 1.70 ม. _______________________________

3,300

หน้าจาน 1.85 ม. _______________________________

4,100

หน้าจาน D227__________________________________

7,000

หน้าจาน 7.5' Extra______________________________

8,700

เพื่อรองรับ จุดรับชมตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไปเปลี่ยนหัวรับสัญญาณ LNB C1 เป็น C2 หรือ KU เป็น KU Twin เพิ่ม 500 เพื่อรองรับ จุดรับชมตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป

กรณีลูกค้ามีหน้าจานอยู่แล้วต้องการใส่หัวรับสัญญาณดาวเทียม

LNB C2_______________________________________

1,500


    

LNB KU Twin (K2)_____________________________

1,500

LNB C2/KU(2)_________________________________

2,500

สวิตซ์ตัดต่อ

Multiswitch 2x4 PSI     Multiswitch 4x4 Ideasat       Multiswitch 6x8 Ideasat

Multiswitch 2x4_______

1,200

Multiswitch 4x4_______

1,500

Multiswitch 6x6_______

2,500

Multiswitch 2x8_______

1,500

Multiswitch 4x8_______

2,000

Multiswitch 6x8_______

3,000

Multiswitch 2x12______

2,000

Multiswitch 5x4_______

2,000

Multiswitch 9x6_______

3,000

Multiswitch 2x16______

2,500

Multiswitch 5x8_______

2,500

Multiswitch 9x8_______

3,500

Multiswitch 3x4_______

1,500

Multiswitch 5x12______

3,500

Multiswitch 9x12______

4,000

Multiswitch 3x8_______

2,000

Multiswitch 5x16______

4,000

Multiswitch 9x16______

4,500

Multiswitch 3x12______

2,500

Multiswitch 5x24______

4,500

Multiswitch 9x24______

5,000

Multiswitch 3x16______ 

3,000

Multiswitch 5x32______

5,000

Multiswitch 9x32______

5,500