ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับร้าน
dot
bulletติดต่อเรา
bulletที่อยู่ / แผนที่ร้าน
dot
ดาวเทียมเบื้องต้น
dot
bulletเรื่องของดาวเทียม
bulletส่วนประกอบของจานดาวเทียม
bulletส่วนประกอบของดาวเทียม
bulletปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบกับดาวเทียม
bulletมารู้จักกับดาวเทียม Thaicom
bulletคนไทยผู้ใช้ดาวเทียมควรรู้
bulletผลงานการติดตั้ง
bulletรูปแบบการติดตั้ง
bulletวิธีการเลือกชุดจานดาวเทียม
dot
การรับประกันสินค้าและบริการ
dot
bulletพื้นที่ให้บริการ
bulletการรับประกันสินค้า /บริการ
dot
เสาอากาศทีวีดิจิตอล
dot
bulletเสาอากาศทีวีดิจิตอล งานบ้าน
dot
สินค้าจานดาวเทียมแยกตามยี่ห้อ
dot
bulletชุดจานดาวเทียม PSI
bulletชุดจานดาวเทียม IPM
bulletชุดจานดาวเทียม GMMZ
bulletชุดจานดาวเทียม TrueVision
dot
สินค้าจานดาวเทียมแยกตามระบบ
dot
bulletฟรีทีวีไทย ระบบ C-Band
bulletฟรีทีวีไทย ระบบ KU-Band
dot
ชุดจานดาวเทียมงานระบบ
dot
bulletรวมชุดจานดาวเทียมงานระบบ
bulletชุดงานระบบ LEOTECH
bulletงานระบบดูอิสระ L Band
dot
กล้องวงจรปิด
dot
bulletกล้องวงจรปิด Hikvision 720P
bulletกล้องวงจรปิด Hikvision 1080P
dot
ช่องรายการแยกตามดาวเทียม
dot
bulletอัพเดทรายการจากตารางความถี่
bulletฟรีทีวีไทย Thaicom 5 C Band
bulletฟรีทีวีไทย Thaicom 2/5 KU Band
bulletฟรีทีวีไทย NSS6 KU Band (ASTV)
bulletฟรีทีวี AsiaSat 3S C Band
bulletฟรีทีวีจีน Chinasat 6B C Band
อัตราค่าบริการ

ค่าบริการแก้ไขงานจานดาวเทียม

ลูกค้าติดตั้ง
กับทางร้าน

ลูกค้าไม่ได้ติดตั้ง
กับทางร้าน

ค่าบริการแก้ไขจานดาวเทียม ไม่รวมอุปกรณ์ ไม่รวมการย้าย, ปรับจานดาวเทียม
     1. จานดาวเทียมแบบ Fix

500

700

__________________________________________________________________________________________________________

     2. จานดาวเทียมแบบ Move

500

1,000

__________________________________________________________________________________________________________

     3. งานระบบภายในอาคาร
          3.1 แก้ไขจากหน้าจานถึง Head End ไม่รวมปรับแต่สัญญาณ

500

1,000

          3.2 ปรับแต่สัญญาณใน Head End ใหม่

500

ขึ้นอยู่กับระบบ

          3.3 แก้ไขระบบภายในอาคาร

500

ขึ้นอยู่กับห้องพัก

__________________________________________________________________________________________________________

     4. จาน Fix ปรับหน้าจานรับดาวเทียมดวงใหม่

1,000

1,000

__________________________________________________________________________________________________________

     5. บริการย้ายจุดรับชม (ไม่รวมสายนำสัญญาณ)

500

700

งานจ้างติดตั้ง

ติดตั้งชุดจานดาวเทียมอุปกรณ์ของลูกค้าทั้งหมด
ชุด KU Fix หน้าจานขนาด 35 ซม. - 70 ซม. 1,200

__________________________________________________________________________________________________________

ชุด KU Fix หน้าจานขนาด 90 ซม. - 150 ซม. 1,500

__________________________________________________________________________________________________________

ชุด C Band Fix หน้าจานขนาด 1.50 ม. 1,500

__________________________________________________________________________________________________________

ชุด C Band Fix หน้าจานขนาด 1.70 ม.-1.85 ม. 2,000

__________________________________________________________________________________________________________

ชุด C Band Fix หน้าจานขนาด 2.00 ม. ขึ้นไป 2,500

__________________________________________________________________________________________________________

ชุด C Band Move 3,500

__________________________________________________________________________________________________________

ชุด C/KU Band Move 4,500
จ้างย้ายจานภายในบ้าน (ไม่รวมอุปกรณ์)
จาน Fix หน้าจานไม่เกิน 2.00 ม. 1,000

__________________________________________________________________________________________________________

จาน Fix หน้าจานเกิน 2.00 ม. 2,000

__________________________________________________________________________________________________________

จาน Move 3,500
ย้ายจานรื้อพร้อมย้ายสำหรับ 1 จุดรับชม (เฉพาะในเขตพื้นที่ให้บริการ, ไม่รวมอุปกรณ์)
ชุด KU Fix หน้าจานขนาด 35 ซม. - 70 ซม. 1,500

__________________________________________________________________________________________________________

ชุด KU Fix หน้าจานขนาด 90 ซม. - 150 ซม. 1,500

__________________________________________________________________________________________________________

ชุด C Band Fix หน้าจานขนาด 1.50 ม. 1,800

__________________________________________________________________________________________________________

ชุด C Band Fix หน้าจานขนาด 1.70 ม.-1.85 ม. 2,300

__________________________________________________________________________________________________________

ชุด C Band Fix หน้าจานขนาด 2.00 ม. ขึ้นไป 2,800

__________________________________________________________________________________________________________

ชุด C Band Move 4,000

__________________________________________________________________________________________________________

ชุด C/KU Band Move 5,000

__________________________________________________________________________________________________________

กรณีติดตั้งมากกว่า 1 จุดค่าบริการจุดละ 500Link ของเมนูหลัก