ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับร้าน
dot
bulletติดต่อเรา
bulletที่อยู่ / แผนที่ร้าน
dot
ดาวเทียมเบื้องต้น
dot
bulletเรื่องของดาวเทียม
bulletส่วนประกอบของจานดาวเทียม
bulletส่วนประกอบของดาวเทียม
bulletปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบกับดาวเทียม
bulletมารู้จักกับดาวเทียม Thaicom
bulletคนไทยผู้ใช้ดาวเทียมควรรู้
bulletผลงานการติดตั้ง
bulletรูปแบบการติดตั้ง
bulletวิธีการเลือกชุดจานดาวเทียม
dot
การรับประกันสินค้าและบริการ
dot
bulletพื้นที่ให้บริการ
bulletการรับประกันสินค้า /บริการ
dot
สินค้าจานดาวเทียมแยกตามยี่ห้อ
dot
bulletชุดจานดาวเทียม PSI
bulletชุดจานดาวเทียม IPM
bulletชุดจานดาวเทียม CTH
bulletชุดจานดาวเทียม GMMZ
bulletชุดจานดาวเทียม Sunbox
dot
สินค้าจานดาวเทียมแยกตามระบบ
dot
bulletฟรีทีวีไทย ระบบ C-Band
bulletฟรีทีวีไทย ระบบ KU-Band
bulletฟรีทีวีไทย + NSS6 (ASTV)
bulletฟรีทีวีต่างประเทศ แบบ Fix
bulletฟรีทีวีไทยและต่างประเทศ Fix
dot
ช่องรายการแยกตามชุดจานดาวเทียม
dot
bulletช่องจานดาวเทียม PSITrueTV
bulletช่องจานดาวเทียม PSIOK
bulletช่องจานดาวเทียม PSI O2
bulletช่องจานดาวเทียม IPM
bulletช่องรายการ TrueVision
bulletช่องรายการ CTH (KU)
bulletช่องรายการจานดาวเทียม GMMZ
bulletช่องรายการจานดาเวทียม Sunbox
dot
ช่องรายการแยกตามดาวเทียม
dot
bulletอัพเดทรายการจากตารางความถี่
bulletฟรีทีวีไทย Thaicom 5 C Band
bulletฟรีทีวีไทย Thaicom 2/5 KU Band
bulletฟรีทีวีไทย NSS6 KU Band (ASTV)
bulletฟรีทีวี AsiaSat 3S C Band
bulletฟรีทีวีจีน Chinasat 6B C Band
dot
คู่มือการใช้งานเครื่องรับดาวเทียม
dot
bulletIPM801, IPMPVR, IPMClear
bulletOTAII, O2 จาก PSI
bulletBonus จาก PSI
bulletDfix OTA จาก PSI
bulletS-Star SR3, SR5 จาก PSI
bulletNo.1 mini จาก Dynasat
bulletDynasat F1 จาก Dynasat
bulletSamart DTH Compact, Coship
bulletLeo905 จาก dBy
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์/การแก้ไข
dot
bulletแก้ไขช่อง NBT, TPBS เครื่อง Samart
bulletเครื่อง Samart แก้ไขช่องพื้นฐาน
bulletช่องพื้นฐาน Thaicom KU เปลี่ยนความถี่
bulletช่อง MVTV เปลี่ยนแปลงความถี่
bulletช่อง 9 C Band เปลี่ยนความถี่
bulletอัพเกรดฟรี PSI 4 ล้านเครื่อง
bulletความถี่ไทยคมย้ายดาวเทียม
dot
คุณสมบัติอุปกรณ์
dot
bulletเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
ลงทะเบียนติดตั้ง CTH

ขั้นตอนการติดตั้ง CTH

1. เลือกแพ็คเก็จ

รายละเอียดแพ็คเก็จโปรโมชั่นถึงวันที่ 31/08/56

แพ็คเก็จ

มัดจำกล่อง

ค่าบริการ

เฉลี่ยรายเดือน

ค่าติดตั้ง

รายเดือน

จ่ายครั้งเดียว
1,800 บาท
*ได้คืนเมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก

899 บาท 

1,000 บาท

1 ปี
(จ่าย 10 เดือน ดูฟรี 2 เดือน)

899 x 10
12

748 บาท

1,000 บาท

2 ปี
(จ่าย 18 เดือน ดูฟรี 6 เดือน)

899 x 18
24

673 บาท

1,000 บาท

***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
2. จำนวนจุดรับชม
1 ชุดติดตั้งสูงสุด 3 เครื่อง จุดที่เพิ่มจุดที่ 2 และ 3 ค่าบริการรายเดือนจุดละ 450 บาท ค่าติดตั้งจุดละ 500 บาท
 
3. เอกสารที่ใช้ในการติดตั้ง
กรณีเป็นเจ้าบ้านที่ติดตั้งเอง 1. สำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้านเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

__________________________________________________________________________________

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ติดตั้งเซ็นต์รับรองสำเนาโดยเจ้าบ้าน หรือ
4 สำเนาสัญญาณเช่าเซ็นต์รับรองสำเนา หรือ
5. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ, ค่าไฟ

__________________________________________________________________________________

กรณีนิติบุคคล 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนเซ็นต์รับรองสำเนาพร้อมประทับตรา
2. สำเนาเอกสารภพ.20 เซ็นต์รับรองสำเนาพร้อมประทับตรา
 
4. เมื่อเข้าติดตั้งหน้างานลูกค้าที่เป็นผู้นัดติดตั้งจะต้องอยู่เซ็นต์เอกสารหน้างาน
 
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงแพ็คเก็จหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนจุดรับชมหน้างานทางร้านจะไม่สามารถติดตั้งได้ต้องเลื่อนนัดในการติดตั้งใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงควรแจ้งก่อนการเข้าติดตั้งล่วงหน้า 1 วัน

คำนำหน้าชื่อ :  *
ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
เลขประจำตัวบัตรประชาชน :  *
เบอร์โทรศัพท์, เบอร์มือถือ :  *
ที่อยู่ที่ติดตั้ง :  *
เลือกแพ็คเก็จ : แพ็คเก็จรายเดือน 899
แพ็จเก็จ 748 จ่าย 10 เดือนดูได้ 12 เดือน
แพ็คเก็จ 673 จ่าย 18 เดือนดูได้ 24 เดือน
แพ็คเก็จ 599 จ่าย 24 เดือนดูได้ 36 เดือน
กล่องเก่าแลกดูฟรี 6 เดือน จ่าย 12 เดือนดูได้ 18 เดือน
จำนวนจุดที่ต้องการติดตั้ง : 1 จุด
2 จุด
3 จุด
มากกว่า 3 จุด
Email :
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *ชุดจานดาวเทียม CTH
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Technology Satellite System Co.,Ltd

61 ซ.ประวิทย์และเพื่อน 13/1 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
เปิดทำงานทุกวัน เวลาทำงานปกติ 8.30 - 20.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
Email: info@tss-services.com, tss_services@hotmail.com

Tel. 0-2746-5500, 08-51515-200, 09-9248-3334, 09-9248-0044
Fax 0-2748-8400, 0-2746-5767