ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับร้าน
dot
bulletติดต่อเรา
bulletที่อยู่ / แผนที่ร้าน
dot
ดาวเทียมเบื้องต้น
dot
bulletเรื่องของดาวเทียม
bulletส่วนประกอบของจานดาวเทียม
bulletส่วนประกอบของดาวเทียม
bulletปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบกับดาวเทียม
bulletมารู้จักกับดาวเทียม Thaicom
bulletคนไทยผู้ใช้ดาวเทียมควรรู้
bulletผลงานการติดตั้ง
bulletรูปแบบการติดตั้ง
bulletวิธีการเลือกชุดจานดาวเทียม
dot
การรับประกันสินค้าและบริการ
dot
bulletพื้นที่ให้บริการ
bulletการรับประกันสินค้า /บริการ
dot
เสาอากาศทีวีดิจิตอล
dot
bulletเสาอากาศทีวีดิจิตอล งานบ้าน
dot
สินค้าจานดาวเทียมแยกตามยี่ห้อ
dot
bulletชุดจานดาวเทียม PSI
bulletชุดจานดาวเทียม IPM
bulletชุดจานดาวเทียม GMMZ
dot
สินค้าจานดาวเทียมแยกตามระบบ
dot
bulletจานดาวเทียมระบบภาพ HD
bulletฟรีทีวีไทย ระบบ C-Band
bulletฟรีทีวีไทย ระบบ KU-Band
dot
บัตรเติมเงิน
dot
bulletบัตรเติมเงิน O2HD
bulletบัตรเติมเงิน OKX, S-9OTA, S-X
dot
ชุดจานดาวเทียมงานระบบ
dot
bulletรวมชุดจานดาวเทียมงานระบบ
bulletชุดงานระบบ PSI Mbox
bulletชุดงานระบบ PSI ADVANCE
bulletชุดงานระบบ LEOTECH
bulletงานระบบดูอิสระ L Band
dot
ช่องรายการแยกตามดาวเทียม
dot
bulletอัพเดทรายการจากตารางความถี่
bulletฟรีทีวีไทย Thaicom 5 C Band
bulletฟรีทีวีไทย Thaicom 2/5 KU Band
bulletฟรีทีวีไทย NSS6 KU Band (ASTV)
bulletฟรีทีวี AsiaSat 3S C Band
bulletฟรีทีวีจีน Chinasat 6B C Band
dot
คู่มือการใช้งานเครื่องรับดาวเทียม
dot
bulletIPM801, IPMPVR, IPMClear
bulletOTAII, O2 จาก PSI
bulletBonus จาก PSI
bulletDfix OTA จาก PSI
bulletS-Star SR3, SR5 จาก PSI
bulletNo.1 mini จาก Dynasat
bulletDynasat F1 จาก Dynasat
bulletSamart DTH Compact, Coship
bulletLeo905 จาก dBy
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์/การแก้ไข
dot
bulletแก้ไขช่อง NBT, TPBS เครื่อง Samart
bulletเครื่อง Samart แก้ไขช่องพื้นฐาน
bulletช่องพื้นฐาน Thaicom KU เปลี่ยนความถี่
bulletช่อง MVTV เปลี่ยนแปลงความถี่
bulletช่อง 9 C Band เปลี่ยนความถี่
bulletอัพเกรดฟรี PSI 4 ล้านเครื่อง
bulletความถี่ไทยคมย้ายดาวเทียม
dot
คุณสมบัติอุปกรณ์
dot
bulletเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
ลงทะเบียนติดตั้ง CTH

ขั้นตอนการติดตั้ง CTH

1. เลือกแพ็คเก็จ

รายละเอียดแพ็คเก็จโปรโมชั่นถึงวันที่ 31/08/56

แพ็คเก็จ

มัดจำกล่อง

ค่าบริการ

เฉลี่ยรายเดือน

ค่าติดตั้ง

รายเดือน

จ่ายครั้งเดียว
1,800 บาท
*ได้คืนเมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก

899 บาท 

1,000 บาท

1 ปี
(จ่าย 10 เดือน ดูฟรี 2 เดือน)

899 x 10
12

748 บาท

1,000 บาท

2 ปี
(จ่าย 18 เดือน ดูฟรี 6 เดือน)

899 x 18
24

673 บาท

1,000 บาท

***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
2. จำนวนจุดรับชม
1 ชุดติดตั้งสูงสุด 3 เครื่อง จุดที่เพิ่มจุดที่ 2 และ 3 ค่าบริการรายเดือนจุดละ 450 บาท ค่าติดตั้งจุดละ 500 บาท
 
3. เอกสารที่ใช้ในการติดตั้ง
กรณีเป็นเจ้าบ้านที่ติดตั้งเอง 1. สำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้านเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

__________________________________________________________________________________

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ติดตั้งเซ็นต์รับรองสำเนาโดยเจ้าบ้าน หรือ
4 สำเนาสัญญาณเช่าเซ็นต์รับรองสำเนา หรือ
5. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ, ค่าไฟ

__________________________________________________________________________________

กรณีนิติบุคคล 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนเซ็นต์รับรองสำเนาพร้อมประทับตรา
2. สำเนาเอกสารภพ.20 เซ็นต์รับรองสำเนาพร้อมประทับตรา
 
4. เมื่อเข้าติดตั้งหน้างานลูกค้าที่เป็นผู้นัดติดตั้งจะต้องอยู่เซ็นต์เอกสารหน้างาน
 
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงแพ็คเก็จหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนจุดรับชมหน้างานทางร้านจะไม่สามารถติดตั้งได้ต้องเลื่อนนัดในการติดตั้งใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงควรแจ้งก่อนการเข้าติดตั้งล่วงหน้า 1 วัน

คำนำหน้าชื่อ :  *
ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
เลขประจำตัวบัตรประชาชน :  *
เบอร์โทรศัพท์, เบอร์มือถือ :  *
ที่อยู่ที่ติดตั้ง :  *
เลือกแพ็คเก็จ : แพ็คเก็จรายเดือน 899
แพ็จเก็จ 748 จ่าย 10 เดือนดูได้ 12 เดือน
แพ็คเก็จ 673 จ่าย 18 เดือนดูได้ 24 เดือน
แพ็คเก็จ 599 จ่าย 24 เดือนดูได้ 36 เดือน
กล่องเก่าแลกดูฟรี 6 เดือน จ่าย 12 เดือนดูได้ 18 เดือน
จำนวนจุดที่ต้องการติดตั้ง : 1 จุด
2 จุด
3 จุด
มากกว่า 3 จุด
Email :
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *ชุดจานดาวเทียม CTH
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Technology Satellite System Co.,Ltd

60 ซ.ประวิทย์และเพื่อน 13/1 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
เปิดทำงานทุกวัน เวลาทำงานปกติ 8.30 - 20.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
Email: info@tss-services.com, tss_services@hotmail.com

Tel. 0-2746-5500, 08-51515-200, 09-9248-3334, 09-9248-0044
Fax 0-2748-8400, 0-2746-5767