ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับร้าน
dot
bulletติดต่อเรา
bulletที่อยู่ / แผนที่ร้าน
dot
ดาวเทียมเบื้องต้น
dot
bulletเรื่องของดาวเทียม
bulletส่วนประกอบของจานดาวเทียม
bulletส่วนประกอบของดาวเทียม
bulletปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบกับดาวเทียม
bulletมารู้จักกับดาวเทียม Thaicom
bulletคนไทยผู้ใช้ดาวเทียมควรรู้
bulletผลงานการติดตั้ง
bulletรูปแบบการติดตั้ง
bulletวิธีการเลือกชุดจานดาวเทียม
dot
การรับประกันสินค้าและบริการ
dot
bulletพื้นที่ให้บริการ
bulletการรับประกันสินค้า /บริการ
dot
เสาอากาศทีวีดิจิตอล
dot
bulletเสาอากาศทีวีดิจิตอล งานบ้าน
dot
สินค้าจานดาวเทียมแยกตามยี่ห้อ
dot
bulletชุดจานดาวเทียม PSI
bulletชุดจานดาวเทียม IPM
bulletชุดจานดาวเทียม GMMZ
bulletชุดจานดาวเทียม TrueVision
dot
สินค้าจานดาวเทียมแยกตามระบบ
dot
bulletฟรีทีวีไทย ระบบ C-Band
bulletฟรีทีวีไทย ระบบ KU-Band
dot
ชุดจานดาวเทียมงานระบบ
dot
bulletรวมชุดจานดาวเทียมงานระบบ
bulletชุดงานระบบ LEOTECH
bulletงานระบบดูอิสระ L Band
dot
กล้องวงจรปิด
dot
bulletกล้องวงจรปิด Hikvision 720P
bulletกล้องวงจรปิด Hikvision 1080P
dot
ช่องรายการแยกตามดาวเทียม
dot
bulletอัพเดทรายการจากตารางความถี่
bulletฟรีทีวีไทย Thaicom 5 C Band
bulletฟรีทีวีไทย Thaicom 2/5 KU Band
bulletฟรีทีวีไทย NSS6 KU Band (ASTV)
bulletฟรีทีวี AsiaSat 3S C Band
bulletฟรีทีวีจีน Chinasat 6B C Band
งานระบบดูอิสระดาวเทียม L Band
งานระบบ L Band
          งานระบบ L Band เป็นการวางระบบภายในอาคารที่สามารถรับชมช่องรายการในดาวเทียมได้อย่างอิสระเหมาะสำหรับตอบโจทย์ความต้องการของผู้พักอาศัยในการรับชมช่องรายการได้หลากหลายมากขึ้นทั้งภาพคมชัด ในระบบ Digital และยังสามารถรวมระบบ MATV และ เสาอากาศทีวีดิจิตอลปล่อยสัญญาณภายในระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกรับชมในแต่ละระบบได้

ราคาวางระบบ L Band

จำนวนจุดรับชมไม่เกิน...จุดต่อชั้น

รับสัญญาณดาวเทียม

8 จุด

12 จุด

16 จุด

24 จุด

32 จุด

สำหรับอาคาร 1 ชั้น
Thaicom C Band

6,200

6,700

7,200

7,700

8,200

Thaicom C Band/KU Band

9,200

9,700

10,200

10,700

11,200

Thaicom C Band/KU Band/Chinasat 6B, Asiasat 7

19,600

20,100

20,600

21,100

21,600

สำหรับอาคารไม่เกิน 4 ชั้น
Thaicom C Band

21,200

23,200

25,200

27,200

29,200

Thaicom C Band/KU Band

28,700

30,700

32,700

34,700

36,700

Thaicom C Band/KU Band/Chinasat 6B, Asiasat 7

46,600

48,600

50,600

52,600

54,600

สำหรับอาคารไม่เกิน 6 ชั้น
Thaicom C Band

27,700

30,700

33,700

36,700

39,700

Thaicom C Band/KU Band

37,700

40,700

43,700

46,700

49,700

Thaicom C Band/KU Band/Chinasat 6B, Asiasat 7

62,100

65,100

68,100

71,100

74,100

สำหรับอาคารไม่เกิน 8 ชั้น
Thaicom C Band

34,200

38,200

42,200

46,200

50,200

Thaicom C Band/KU Band

46,700

50,700

54,700

58,700

62,700

Thaicom C Band/KU Band/Chinasat 6B, Asiasat 7

71,600

75,600

79,600

83,600

87,600

*ราคาที่เสนอยังไม่รวมค่าสายนำสัญญาณ RG6 สายนำสัญญาณคิดตามจริงหน้างานเมตรละ 15 บาท
**ราคาที่เสนอยังไม่รวมท่อร้อยสายหรือตู้สำหรับใส่อุปกรณ์
***ราคาที่เสนอสามารถรวมสัญญาณระบบ MATV หรือเสาอากาศ เดิมที่ลูกค้ามีอยู่ได้
****ราคาที่เสนอเป็นราคาวางระบบไม่รวมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
*****ทางร้านเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณไม่สามารถรับประกันช่องรายการและระบบการส่งสัญญาณได้งานระบบภายในอาคาร